Skip to main content

Projekti

Projekt Terme Lipik integrirani je projekt razvoja i revitalizacije kulturne baštine Lipika, kojemu je cilj potaknuti obnovu i očuvanje kulturne baštine te staviti u funkciju i korištenje turistički potencijal triju strateški važnih objekata: Vile Zinke – Vile dobre vode, Lječilišnog perivoja i Narodnih kupki. Kroz provedbu projekta Terme Lipik podići će se standard interpretacije, opremljenosti i kvalitete kulturnih turističkih sadržaja, unaprijediti sustav promocije i distribucije kulturnih turističkih sadržaja te podići svijest stanovništva o očuvanju i valorizaciji kulturnih dobara.

Nositelj projekta je Grad Lipik uz partnere Toplice Lipik i Turističku zajednicu grada Lipika, dok je financiranje osigurano kroz Europski fond za regionalni razvoj u sklopu poziva Priprema i provedba integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine na području Slavonije, Baranje i Srijema te djelomično iz vlastitih sredstava.