Skip to main content

EU projekt

Naziv projekta: Terme Lipik KK.06.1.1.13.0006

Poziv iz kojeg se financira projekt: Priprema i provedba integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine na području Slavonije, Baranje i Srijema

Nositelj projekta: Grad Lipik

Partneri :Toplice Lipik, Turistička zajednica Grada Lipika

Ukupna vrijednost projekta: 73.339.442,73 kn

Iznos EU sufinanciranja: 84,5384000%: 61.999.991,42 kn

Razdoblje provedbe: 01.07.2020.-01.07.2023.

Kontakt osoba: Veronika Prhal, voditeljica projekta
Grad Lipik, Marije Terezije 27, [email protected]www.lipik.hr

Sažetak projekta: Projekt Terme Lipik integrirani je projekt razvoja i revitalizacije kulturne baštine Lipika, grada koji je poznat po prirodnim ljepotama, kulturnom i povijesnom nasljeđu, te stoljetnoj tradiciji bavljenja turizmom i čija je baština u Domovinskom ratu pretrpila teška razaranja. Kroz projekt se želi potaknuti obnova i očuvanje kulturne baštine te stavljanje u funkciju i korištenje turističkog potencijala Vile Zinke – Vile dobre vode, Perivoja i Narodnih kupki. Kroz provedbu projekta Terme Lipik podići će se standard interpretacije, opremljenosti i kvalitete kulturnih turističkih sadržaja, unaprijediti sustav promocije i distribucije kulturnih turističkih sadržaja te podići svijest stanovništva o očuvanju i valorizaciji kulturnih dobara.

Opći cilj – Povećanje zapošljavanja i turističkih prihoda kroz unaprjeđenje kulturne baštine stvaranjem novog integriranog kulturno-turističko proizvoda grada Lipika što uključuje obnovu i turističku valorizaciju nepokretnih kulturnih dobara te unapređenje sustava za upravljanje i promociju turističke destinacije.
Specifični cilj – Obnova i očuvanje kulturne baštine te stavljanje u funkciju i korištenje turističkog potencijala projektne cjeline što uključuje Vile Zinke – Vile dobre vode, Perivoja i Narodnih kupki. Kroz provedbu predloženog programa podići će se standard interpretacije, opremljenosti i kvalitete kulturnih turističkih sadržaja Lipika, unaprijediti sustav promocije i distribucije kulturnih turističkih sadržaja na domaćem tržištu te podići svijest lokalnog stanovništva o očuvanju i valorizaciji kulturnih dobara.

 

Više informacija o strukturnim fondovima možete pronaći na www.strukturnifondovi.hr
Sadržaj internetske stranice isključiva je odgovornost Grada Lipika. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Projekt se financira kroz poziv Priprema i provedba integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine na području Slavonije, Baranje i Srijema (https://strukturnifondovi.hr/projekt-slavonija-baranja-srijem/), a Program je OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., Zaštita okoliša i održivost resursa- http://arhiva.strukturnifondovi.hr/op-konkurentnost-i-kohezija-2014-2020-779