Skip to main content

Lječilišni perivoj

Perivoj kao povijesno središte Lipika

Perivoj u Lipiku jedini je lječilišni perivoj u Hrvatskoj za koji postoji izvorni nacrt. Najstarija katastarska karta Lipika potječe iz 1868. godine. Riječ je o neobaroknom perivoju francuskog tipa koji je određen geometrijskom prostornom organizacijom i uređenom vegetacijom.

Tijekom povijesti, Lječilišni perivoj oduvijek bio središnje mjesto Lipika, namijenjeno druženju i upoznavanju. Lipik se razvijao oko stare hrastove šume koja se oblikovala u pitomi prostor u kojem se nalaze geotermalni izvori koji se koriste u medicinske svrhe. U 18. stoljeću se uređuje park, nadopunjuje novim biljkama, stazama i sjenicama, a tokom 19. stoljeća postaje prepoznatljivi neobarokni perivoj koji je danas arhitektonski  relativno dobro očuvan na izvornoj površini od 10 hektara bez bitnih promjena perivojne kompozicije, ali je vegetacijski značajno devastiran. I danas postoje dvije stilsko-oblikovne cjeline: historicistička neobarokna sa geometrijski uređenim vrtovima ispred glavnog pročelja zgrada Toplica i kasno romantičarski perivoj sa alejama, drvoredima, sustavom šetnica i perivojnim interijerom.

Obnova lipičkog perivoja

Unutar projekta Terme Lipik pristupilo se obnovi lipičkog perivoja kojim će vizura Lipika biti u potpunosti promijenjena, odnosno, u većem dijelu vraćena u prvobitno stanje. Jedna od prvih planiranih radnji je uklanjanje oštećenih stabala, a početak radova simbolično je započeo kod sportskog terena „U žici“ na kojem je predviđena i izgradnja novog teniskog terena sa svim popratnim sadržajima.

Vrijednost projekta: 29.170.794,48 KN

Projektanti:

Sanja Bibulić, mag.ing.prosp.arch. – Studio za krajobraznu arhitekturu, prostorno planiranje i okoliš d.o.o., Rovinj
Akademik prof.dr.sc. Mladen Obad Šćitaroci, dipl.ing.arh. – Šćitaroci d.o.o., Zagreb

Izvođači radova:

Presoflex gradnja d.o.o., Požega

Projektantski nadzor:

Sanja Bibulić, mag.ing.prosp.arch. – Studio za krajobraznu arhitekturu, prostorno planiranje i okoliš d.o.o. Rovinj
Mladen Carek, mag.ing.aedif. – Prostor EKO d.o.o., Bjelovar

Stručni nadzor nad izvođenjem radova:

Boris Marijanović- M-ING d.o.o., Osijek
Mladen Knežević – Daing d.o.o. Daruvar

Stručni krajobrazni nadzor:

Sanja Bibulić, mag.ing.prosp.arch. – Studio za krajobraznu arhitekturu, prostorno planiranje i okoliš d.o.o. Rovinj

Arheološki nadzor:

ARTING d.o.o., Bjelovar

Status projekta:

Radovi na izgradnji započeli u ožujku 2021.

Trenutni status:

U tijeku je sječa starih stabala te radovi na komunalnoj infrastrukturi.