Skip to main content

Javni poziv za edukaciju interpretator kulturne baštine – Preuzmite javni poziv

Prijavni-obrazac za interpretator kulturne baštine – Preuzmite prijavni obrazac

Klasa: 970-01/23-01/02

Urbroj: 2177-2-03/4-23-13

Lipik, 14. ožujka 2023.

 

Na temelju članka 54. Statuta Grada Lipika („Službeni glasnik Grada Lipika“ broj 1/21), te sukladno Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte financirane iz europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju od 2014-2020 projekta Terme Lipik Gradonačelnik raspisuje

 

JAVNI POZIV

za sudjelovanjem na Edukaciji za interpretatora kulturne baštine

I.

Pozivamo vas na sudjelovanje na Edukaciji za interpretatora kulturne baštine. Europsko udruženje za interpretaciju baštine Interpret Europe diljem Europe održava treninge za vodiče interpretatore koji su namijenjeni muzejskim vodičima, djelatnicima parkova prirode, turističkim vodičima i svima onima koji imaju priliku osobno predstavljati baštinu posjetiteljima, a imaju nešto iskustva u vođenju posjetitelja. Za sve koji žele nadograditi vještine predstavljanja kulturne i prirodne baštine metodama i tehnikama interpretacijskog vođenja, za sve ustanove koje brinu o baštini, a žele pomoći svojim zaposlenicima da uspješnije prenesu vrijednost svoje građe posjetiteljima, 40-satni tečaj za vodiče interpretatore je nezaobilazna postaja na putu prema tim ciljevima. Da bi sudionik dobio certifikat, potrebna je 100%-tna prisutnost, a sam proces certificiranja sastoji se od pohađanja tečaja, pisanog ispita, razvoja interpretacijskog govora i evaluacije. Prvi dio polaže se u toku same edukacije uživo, a drugi dio u zadanom roku kada sudionik treba pripremiti pisani seminarski rad prema zadanim uputama. Planirano trajanje edukacije je 22.05.2023.-26.05.2023. godine.

 

II.

OPĆI UVJETI ZA SUDJELOVANJE NA EDUKACIJI:

Broj upisnih mjesta za edukaciju za interpretatora kulturne baštine je 5 osoba.

 

 

III.

KANDIDATI SU PRILIKOM PRIJAVE OBVEZNI DOSTAVITI:

  1. Popunjen i potpisan prijavni obrazac ( u prilogu Javnog poziva)

 

IV.

 

Na javni poziv se pod jednakim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola. Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. Pristupnicima prijavljenim na javni poziv smatrat će se samo osoba koja podnese pravovremenu i potpunu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz javnog poziva.

Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom pozivu.

 

Kandidati koji podnesu potpune i pravodobne prijave i koji ispunjavaju formalne uvijete obavijestiti će se pisanim putem o održavanju obavijesnog razgovora.

 

V.

Trošak edukacije za odabrane polaznike biti će financiran iz aktivnosti projekta Terme Lipik.

 

VI.

Edukaciju za interpretatora kulturne baštine provode Muze d.o.o. iz Zagreba.

 

VII.

Polaznici Edukacije za interpretatora kulturne baštine dužni su na kraju edukacije polagati završni ispit nakon koga će, u slučaju uspješnog polaganja, dobiti europski certifikat o završenoj edukaciji, a ispit mora biti položen do 30.06.2023. godine.

 

Polaznici su dužni potpisati Izjavu o obveznom završetku edukacije i uspješnom polaganju završnog ispita.

 

VIII.

Pristigle prijave pregledati će Povjerenstvo imenovano od strane gradonačelnika Grada Lipika te u roku od 5 radnih dana od zatvaranja poziva objaviti odabrane polaznike na službenoj stranici Grada Lipika te stranici projekta Terme Lipik

Nepotpune prijave i prijave izvan roka prijave neće se uzimati u obzir.

 

IX.

Prijave na natječaj sa potrebitom dokumentacijom treba dostaviti do 23.03.2023. godine na adresu:

 

Grad Lipik,

Marije Terezije 27

34 551 Lipik

PRIJAVA ZA SUDJELOVANJE NA EDUKACIJSKIM RADIONICAMA NA TEMU KUTLRUNE BAŠTINE

Ili na mail: [email protected], [email protected]

 

X.

Poziv je objavljen na internet stranici i oglasnoj ploči Grada Lipika

 

Gradonačelnik

Vinko Kasana, bacc. ing. agr.