Skip to main content

Projekt „Terme Lipik“ obuhvaća razvoj i revitalizaciju kulturne baštine Lipika. Infrastrukturni dio projekta odnosi se na obnovu i revitalizaciju, kako bi se stavilo u funkciju: Vilu Zinke, Narodne kupke i Lječilišni perivoj.

Svako mjesto, općina ili grad ima središnji trg ili centralno mjesto okupljanja tog mjesta. Betonirana središta gradova su uglavnom bila popularna prošloga stoljeća dok se Lipik isticao s Perivojem koji je srce Grada Lipika. Lječilišni perivoj u Lipiku jedan je od najstarijih lječilišnih perivoja u Hrvatskoj. U svoje vrijeme Lipik je bio među poznatijima u jugoistočnoj Europi te elitno mjesto liječenja, a posjetitelji su dolazili iz cijele Europe i svijeta u Lipik. Nastao je krajem 18. stoljeća kada se stara slavonska hrastova šuma počela uređivati. Šuma se pretvarala u park te su izgrađeni putovi i šetnice. Unutar hrastove šume su se nalazili i geotermalni izvori koji su također bili uređeni.  Perivoj postaje mjesto susreta, okupljanja, izlazaka i zabave, a najveću popularnost doživljava tijekom 19. stoljeća i početkom 20. stoljeća. Lječilišni perivoj koji je imao svoj puni sjaj, prepoznatljivost i sve blagodati u kojima se uživalo izblijedilo je nakon Domovinskog rada kada je devastiran i razrušen. Danas je neophodna revitalizacija kako bi vratili sve kulturne i društvene aktivnosti u Perivoj.

Revitalizacija i obnova Lječilišnog perivoja je započela u kolovozu 2021. godine. Glavni cilj ovog projekta je oživjeti uspomene tako da nakon obnove Perivoj postane mjesto susreta, odmora, društvenih događanja te mjesto posebnog ugođaja kao u prošla slavna vremena. Obnovom će se dati mogućnost novim generacijama da osjete i uživaju u posebnostima koje pruža ovaj Perivoj. Vrijednost obnove Lječilišnog perivoja je oko 4 milijuna eura. Kako bi Perivoju vratili stari sjaj, prvo su se demontirale i uklonile postojeće betonirane i asfaltirane šetnice i površine, javna rasvjeta u Perivoju, a stabla koja su bila osušena i bolesna su bila uklonjena. Nakon toga su krenuli pripremni radovi za nove staze i ostale atrakcije. Od sportskih atrakcija izgrađena su dva igrališta koja su se smjestila na mjestu nekadašnjih teniskih igrališta između Toplica Lipik i Kursalona uz Ulicu Marije Terezije. Jedno igralište je dječje koje je opremljeno specijaliziranom opremom poput: njihalice, penjalice, ljuljačke s mrežom, vrtilicom, višenamjenska sprava s kombiniranim igrama koja je prvenstveno usmjerena na penjanje i trampolin, dok drugo igralište je tenisko na kojem su postavljeni i košarkaški koševi. Staze su izražene prema povijesnoj matrici uz suglasnost nadležnog konzervatorskog odjela. Šetnice su izvedene te omeđene metalnim rubnjacima, a završni sloj će biti stabilizer (drobljeni kameni agregat pomiješan s organsko mineralnim vezivnim sredstvom). Uz šetnice su postavljeni rasvjetni stupovi uz koje će biti postavljene klupe i koševi za smeće. Kroz cijeli Perivoj bit će provedeno navodnjavanje zelenih površina koje se privodi kraju u ovoj fazi projekta. U završnoj fazi će se pofrezati površine na kojima će se posijati trava.

Povijesne atrakcije koje će biti obnovljene su Jelkin brijeg, Kamena Vaza, Paviljon među hrastovima, Balustrade, Antunovo Vrelo

Jelkin brijeg je umjetni brežuljak na koji se penje zavojitom stazom, a postojao je još izvornim planom Perivoja. Prepoznatljiv motiv Jelkinog brijega je paviljon na vrhu brežuljka. Obnova Jelkinog brijega obuhvaća obnovu pristupne staze i potpornog zida, obradu metalne ograde koja je očišćena i prebojena te će se postaviti na postojeći paviljon koji će se prebojiti. Na stazu i betonski plato postaviti će se granitne kocke.

 

 

Kamenoj vazi nije poznat autor niti vrijeme nastanka i postavljanja ove kamene vaze u Perivoju. Kamena vaza uz Jelkin brijeg je posebna atrakcija oko koje će biti šetnica, a u pozadini će se nalaziti paviljon među hrastovima. Kamena vaza je postavljena na novo postolje te će se detaljno očistiti. Na njoj se ocrtavaju likovi Adama i Eve.

Paviljon među hrastovima je bio paviljon u kojem se održavale glazbene priredbe te je služio kao perivojni portal. Grofica Jelka je uživala i odmarala na obližnjem Jelkinom brijegu slušajući glazbu iz paviljona. Mjesto paviljona je označeno na izvornom planu. Paviljon će se nalaziti upravo na tom izvornom mjestu. Paviljon će biti sastavljen od metalne konstrukcija s ravnim krovom i otvorom na prednjoj strani. Njegovom obnovom bi se naglasio južni ulaz u perivoj. Ne zna se točno vrijeme nastanka, ali se predviđa da je sagrađen 1930-ih godina.

Balustrade su sklopovi betonskih ograda koje su međusobno povezane s betonskim stupovima i betonskom krunom sa zaobljenim završetkom na gornjem dijelu. Nalazit će se na križanju aleje lipa staze prema Wandelbahnu. Na toj balustradi će biti postavljene male vaze prema povijesnom uzorku. Ova atrakcija ima praktičku i dekorativnu namjenu. Odmorište s balustradom bit će najveće i najreprezentativnije odmorište u Perivoju.

Antunovo Vrelo – o povijesti voda na području Lipika najbolje će pričati Antunovo vrelo. Na prostoru današnjeg parka je stoljećima izvirala ljekovita voda, građene su natkrivene kupelji i bazeni na prirodnom izvoru ali kako bi se potpuno iskoristila svojstva vode bilo je potrebno doći do podzemnog izvora. Devetnaesto stoljeće sa sobom nosi stručan i ozbiljan pristup korištenju lipičkih termalnih voda i počinje građenje prve bušotine. Prvi arteški bunar je izbušen ručno, do dubine od 235 metara 1870. godine, a temperatura vode je bila 64 °C. Budući da je tadašnji park bio u vlasništvu Antuna Knolla, nazvan je Antunovo vrelo. To je bila jedna od prvih bušotina termomineralne vode ovog dijela Europe. Iznad izvora izrađen je mali paviljon sa četiri slavine iz kojih teče pitka ljekovita termalna voda. Trenutno je paviljon u obnovi, ograde i sjenica su očišćeni i prebojani te će slavine ponovno biti u funkciji gdje će teći geotermalna voda.